ระบบฟิลเทชั่น เป็นกระบวนการกรองเพื่อขจัดตะกอนสารแขวนลอย คลอรีน หินปูน สนิมเหล็ก สารเคมี สี กลิ่น และค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตและโรคอื่นๆ


ระบบรีเวอร์สออสโมซิส ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการกรองน้ำดื่มที่ดีที่สุดในโลก โดยอาศัยเยื่อเมมเบรน ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน เป็นตัวแยกสารปนเปื้อน แร่ธาตุอันตรายและเชื้อโรคต่างๆออกจากน้ำได้มากกว่า 95 % เนื่องจากสารพิษปนเปื้อนต่างๆ มีขนาดใหญ่กว่าเยื่อเมมเบรนหลายเท่า จึงไม่สามารถผ่านไปได้ เพราะฉะนั้นน้ำที่กรองได้จึงเป็นน้ำที่สะอาดจริงๆเท่านั้น


การผ่านแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัสต่างๆที่มีประสิทธิภาพถึง 99.99% เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด ตามมาตรฐานสากล


ระบบโอโซน
เป็นกระบวนการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ขจัดกรดกำมะถัน และเพิ่มออกซิเจนซึ่งสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกาย